EU normy pre BOPP

EU normy pre BOPP

EN 1073-1

Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy s nútenou ventiláciou proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

EN 1073-2

Ochranné odevy proti rádioaktívnej kontaminácii. Časť 2: Požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy bez nútenej ventilácie proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami

EN 1082-1

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 1: Rukavice a chrániče horných končatín z krúžkového pletiva

EN 1082-2

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče horných končatín chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi. Časť 2: Rukavice a chrániče horných končatín z iných materiálov ako z krúžkového pletiva

EN 1146

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Autonómne únikové dýchacie prístroje na stlačený vzduch s otvoreným okruhom s kuklou

EN 1149-1

Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 1: Skúšobná metóda na meranie povrchového odporu

EN 1149-5

Ochranné odevy. Elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Požiadavky na účinnosť materiálu a konštrukciu

EN 1150

Ochranné odevy. Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na neprofesionálne použitie

EN 12477

Ochranné rukavice pre zváračov

EN 12941

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné prostriedky s pomocnou ventiláciou pripojenou k prilbe alebo ku kukle

EN 12942

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné zariadenie s pomocným motorovým pohonom, ktoré obsahuje tvárové masky, polmasky alebo štvrťmasky

EN 13034

Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy chrániace pred chemikáliami, poskytujúce obmedzenú ochranu pred kvapalnými chemikáliami (prostriedky typu 6 a typu PB [6])

EN 13356

Výstražné doplnky na neprofesionálne použitie

EN 136

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Tvárové masky

EN 13832-1

Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 1: Terminológia a skúšobné metódy

EN 13832-2

Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 2: Požiadavky na ochrannú obuv proti chemikáliám v laboratórnych podmienkach

EN 13832-3

Ochranná obuv proti chemikáliám. Časť 3: Požiadavky na vysokoochrannú obuv proti chemikáliám v laboratórnych podmienkach

EN 13921

Osobné ochranné prostriedky. Ergonomické princípy

EN 140

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky a štvrťmasky

EN 14052

Vysokoúčinné prilby používané v priemysle

EN 14058

Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti chladným prostrediam

EN 14126

Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy

EN 143

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtre proti časticiam

EN 14328

Ochranné odevy. Rukavice a chrániče rúk na ochranu pred porezaním mechanickými nožmi

EN 14387

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Protiplynové a kombinované filtre

EN 14404

Osobné ochranné prostriedky. Chrániče kolien pri práci v kľačiacej polohe

EN 14605-A

Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4])

EN 14605-B

Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4])

EN 149

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Filtračné polmasky na ochranu pred časticami

EN 166

Osobné prostriedky na ochranu očí. Základné ustanovenia

EN 169

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre na zváranie a podobné techniky Požiadavky na transmitanciu a odporúčané použitie

EN 170

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu. Požiadavky na činiteľ prestupu a odporúčané použitie

EN 171

Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti infračervenému žiareniu. Požiadavky na činiteľa prestupu a odporúčané použitie

EN 172

Osobné prostriedky na ochranu očí. Protislnečné filtre pre profesionálne použitie

EN 1731

Prostriedky na ochranu očí a tváre pred mechanickými nebezpečenstvami a/alebo žiarom z pletiva na priemyselné a nepriemyselné používanie

EN 175

Osobné ochranné prostriedky. Ochrana očí a tváre pri zváraní a príbuzných činnostiach

EN 1827

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Polmasky bez vdychovacích ventilov a s vymeniteľnými filtrami na ochranu proti plynom, plynom a časticiam alebo iba proti časticiam

EN 1836

Osobné prostriedky na ochranu očí. Slnečné okuliare a slnečné filtre na všeobecné používanie a filtre na priame pozorovanie slnka

EN 340

Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky

EN 342

Ochranné odevy. Odevné komplety a jednotlivé odevy na ochranu proti chladu

EN 343

Ochranné odevy. Ochrana proti dažďu

EN 352-1

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Slúchadlové chrániče sluchu

EN 352-2

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Zátkové chrániče sluchu

EN 352-3

Chrániče sluchu. Všeobecné požiadavky. Časť 3: Slúchadlové chrániče pripojené k ochranným prilbám používaným v priemysle

EN 352-4

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 4: Mušľové chrániče s amplitúdovo závislým útlmom

EN 352-5

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 5: Slúchadlové chrániče sluchu s aktívnym útlmom hluku

EN 352-6

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 6: Slúchadlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumievacím zariadením

EN 352-7

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovo závislým útlmom

EN 352-8

Chrániče sluchu. Bezpečnostno-technické požiadavky a skúšanie. Časť 8: Slúchadlové chrániče sluchu so zábavným zvukovým zariadením

EN 353-2

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Časť 2: Záchytné zariadenia vedeného typu na pružnom kotviacom vedení

EN 354

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Záchytné laná

EN 355

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Tlmiče pádu

EN 358

Osobné ochranné prostriedky zabezpečujúce pracovnú polohu a zachytávajúce pád z výšky. Systémy na zabezpečenie pracovnej polohy

EN 360

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Zaťahovacie záchytávače

EN 361

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nosné popruhy

EN 362

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Karabíny

EN 363

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Systémy na zabránenie pádu

EN 365

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie

EN 374-1

Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 1: Terminológia a požadované vlastnosti

EN 374-2

Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 2: Stanovenie odolnosti proti penetrácii

EN 374-3

Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Časť 3: Stanovenie odolnosti proti permeácii chemikálií

EN 379

Osobné prostriedky na ochranu očí. Automatické filtre na zváranie

EN 381-11

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 11: Požiadavky na chrániče hornej časti tela

EN 381-5

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 5: Požiadavky na chrániče nôh

EN 381-7

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 7: Požiadavky na ochranné rukavice

EN 381-9

Ochranné odevy pre používateľov ručných reťazových píl. Časť 9: Požiadavky na ochranné gamaše

EN 388

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

EN 397

Ochranné prilby používané v priemysle

EN 405

Ochranné prostriedky dýchacích orgánov. Ventilové filtračné polmasky na ochranu proti plynom alebo proti plynom a časticiam

EN 407

Ochranné rukavice proti tepelným rizikám (teplu a/alebo ohňu)

EN 420

Ochranné rukavice. Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy

EN 421

Ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnemu zamoreniu

EN 458

Chrániče sluchu. Odporúčania na výber, použitie, starostlivosť a údržbu. Dokument s poučeniami

EN 471

Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie

EN 50321

Elektroizolačná obuv na prácu v inštaláciách nízkeho napätia

EN 50365

Elektroizolačné prilby na používanie pri prácach v inštaláciách nízkeho napätia

EN 511

Ochranné rukavice proti chladu

EN 531

Ochranné odevy pre pracovníkov vystavených teplu

EN 533

Ochranné odevy. Ochrana proti teplu a plameňu. Ohraničené šírenia plameňa materiálmi a materiálovými kombináciami

EN 60903

Práce pod napätím. Rukavice z izolačného materiálu

EN 659

Ochranné rukavice pre hasičov

EN 702

Ochranné odevy. Ochrana proti teplu a plameňu. Skúšobná metóda: Stanovenie prestupu kontaktného tepla cez ochranný odev alebo jeho materiály

EN 795

Ochrana proti pádu z výšky. Kotviace zariadenia

EN 812

Protinárazové čiapky používané v priemysle

EN 813

Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Sedacie výstroje

EN 943-1

Ochranné odevy proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Časť 1: Funkčné požiadavky na ventilované a neventilované, plynotesné (typ 1) a neplynotesné (typ 2) protichemickéochranné obleky

EN 943-2

Ochranné odevy proti kvapalným a plynným chemikáliám vrátane aerosólov a pevných častíc. Časť 2: Funkčné požiadavky na plynotesné (typ 1) protichemické ochranné obleky pre záchranné zbory (ET)

EN ISO 10819

Mechanické kmitanie a otrasy. Kmitanie pôsobiace na ruky. Metóda merania hodnotenie prenosu kmitania rukavicami na dlaň ruky (ISO 10819: 1996)

EN ISO 11611

Ochranné odevy na používanie pri zváraní a podobných procesoch

EN ISO 11612

Ochranné odevy. Odevy na ochranu proti teplu a ohňu

EN ISO 13287

Osobné ochranné prostriedky. Obuv. Skúšobná metóda na stanovenie odolnosti proti šmyku

EN ISO 13982-1

Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam. Časť 1: Funkčné požiadavky na protichemické ochranné odevy zabezpečujúce ochranu celého tela pred vzduchom sa šíriacim tuhým časticiam (odevy typu 5)

EN ISO 13982-2

Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam. Časť 2: Skúšobná metóda na stanovenie prieniku jemných častíc aerosólu do vnútra odevu

EN ISO 13998

Ochranné odevy. Zástery, nohavice a vesty chrániace proti porezaniu a bodnutiu ručnými nožmi

EN ISO 14116

Cisterny na prepravu nebezpečných tovarov. Digitálne rozhranie pre zariadenie na rozpoznávanie výrobkov

EN ISO 17249

Bezpečnostná obuv s odolnosťou proti prerezaniu reťazovou pílou

EN ISO 20345

Osobné ochranné prostriedky. Bezpečnostná obuv

EN ISO 20346

Osobné ochranné prostriedky. Ochranná obuv

EN ISO 20347

Osobné ochranné prostriedky. Pracovná obuv

EN ISO 20349

Osobné ochranné prostriedky. Obuv chrániaca proti tepelnému riziku a rozstreknutiu roztaveného kovu v zlievarniach a pri zváraní. Požiadavky a skúšobná metóda (ISO 20349: 2010)

EN ISO 6529

Ochranné odevy. Ochrana proti chemikáliám. Zisťovanie odolnosti materiálov ochranných odevov proti permeácii kvapalín a plynov (ISO 6529: 2001)

EN ISO 6530

Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Skúšobná metóda na odolnosť materiálov proti prieniku kvapalín (ISO 6530: 2005)